Tìm hiểu Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX trang 3, 4, 5, 6, 7, 8 chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Lịch sử 9. Mời các bạn đón xem:

Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bài tập 1 trang 3 Vở bài tập Lịch sử 9: Đánh dấu x vào ô trống trước những ý phản ánh đúng tình hình Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

☐ Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

☐ Được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị.

☐ Bị các nước đế quốc can thiệp và xâu xé.

☐ Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu bị tàn phá trở nên hoang tàn, đổ nát, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

☐ Là nước giàu lên nhanh chóng sau chiến tranh.

Phương pháp giải: Xem lại mục 1.Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950).

Trả lời:

☒ Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu bị tàn phá trở nên hoang tàn, đổ nát, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

Bài tập 2 trang 4 Vở bài tập Lịch sử 9Điền vào ô trống ở cột bên phải những nội dung phù hợp với cột bên trái nhằm nêu được bước phát triển về kinh tế của Liên Xô sau kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950)Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX | Giải VBT Lịch sử lớp 9. (ảnh 1)

Phương pháp giải: Xem lại mục 1.Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950).

Trả lời:

Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX | Giải VBT Lịch sử lớp 9. (ảnh 2)

Bài tập 3 trang 4 Vở bài tập Lịch sử 9Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng về phương hướng chính trong các kế hoạch dài hạn của Liên Xô những năm 50 – 60 của thế kỉ XX.

A. Đưa Liên Xô tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

B. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc số 1 của thế giới.

C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật và tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước.

D. Tạo ra khối lượng sản phẩm khổng lồ về công nghiệp và nông nghiệp cho đất nước.

E. Phấn đấu trong thời gian ngắn nhất đưa Liên Xô trở thành nước đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp vũ trụ.

Phương pháp giải: Xem lại mục 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX).

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Mua Bán, Thanh Lý Dây Sạc Iphone 5 Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 9/2022

Trả lời:

Chọn C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật và tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước;

Bài tập 4 trang 5 Vở bài tập Lịch sử 9:

a) Em hãy điền vào cột bên phải những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX.Thời gian

Thành tựu

Năm 1957

 

Năm 1961

 

Từ năm 1959 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX

 

b) Em hãy nêu những nét chủ yếu về chính sách đối ngoại của Liên Xô thời kì này.

Phương pháp giải: Xem lại mục 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX).

Trả lời:

a)Thời gian

Thành tựu

Năm 1957

Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ

Năm 1961

Phóng tàu “Phương Đông”, đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.

Từ năm 1959 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX

Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới (sau Mĩ), chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới. Đạt được nhiều thành tựu trong chinh phục vũ trụ.

b) Đối ngoại:

– Chủ trương duy trì hòa bình thế giới.

– Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước.

– Tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

Bài tập 5 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 9Em hãy điền vào lược đồ tên của các nước Đông Âu và mốc thời gian ra đời nhà nước dân chủ nhân dân ở mỗi nước.

Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX | Giải VBT Lịch sử lớp 9. (ảnh 3)

Phương pháp giải: Xem lại mục 2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX).

Trả lời:Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX | Giải VBT Lịch sử lớp 9. (ảnh 4)

Bài tập 6 trang 6 Vở bài tập Lịch sử 9: Đánh dấu x vào ô trống trước ý chỉ đúng nhiệm vụ mà các nước Đông Âu đã thực hiện trong những năm 1945 – 1949 để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.

☐ Đấu tranh chống các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

☐ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do, dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

☐ Thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, xã hội để củng cố nhà nước mới.

☐ Tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt của Liên Xô để phát triển nền kinh tế đất nước.

☐ Củng cố bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương, thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

Phương pháp giải: Xem lại mục 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

Trả lời:

☒ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do, dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

Bài tập 7 trang 7 Vở bài tập Lịch sử 9Em hãy nêu nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu khi bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phương pháp giải: Xem lại mục 2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

Trả lời:

Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu khi bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản.

– Đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã.

– Tiến hành công nghiệp hóa nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Bài tập 8 trang 7 Vở bài tập Lịch sử 9Hãy nối ô ở cột A (tên nước) với ô ở cột B (thành tựu đạt được) để phản ánh thành tựu của mỗi nước ở Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX | Giải VBT Lịch sử lớp 9. (ảnh 5)

Phương pháp giải: Xem lại mục 2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ những năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

Trả lời:Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX | Giải VBT Lịch sử lớp 9. (ảnh 6)

Bài tập 9 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 9: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu, sự hợp tác với Liên Xô ngày càng được nâng cao và đa dạng. Theo em, cơ sở của sự hợp tác này là gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

B. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

C. Cùng trải qua chiến tranh và chịu nhiều tổn thất nặng nề.

D. Cùng chung mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

E. Củng cố tiềm lực quốc phòng, nhằm duy trì hòa bình và an ninh cho nhân loại.

Phương pháp giải: Xem lại mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Trả lời:

Chọn B. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Bài tập 10 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 9: Đánh dấu x vào ô trống chỉ đúng mốc thời gian ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

☐ 18-1-1949

☐ 1-8-1994

☐ 8-1-1949

☐ 8-1-1994 

☐ 8-11-1949

☐ 1-8-1949

Phương pháp giải: Xem lại mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Trả lời:  ☒ 8-1-1949

Bài tập 11 trang 8 Vở bài tập Lịch sử 9: Hãy điền những nội dung chính về các tổ chức: HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH TẾ và HIỆP ƯỚC VÁC-SA-VA vào bảng dưới đây:

Thời gian thành lập

Tên gọi

Mục đích ra đời

 

 

 

Phương pháp giải: Xem lại mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Trả lời:


Thời gian

thành lập

Tên gọi

Mục đích ra đời

8-1-1949

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

– Tăng cường sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

– Thúc đẩy sự tiến bộ về khoa học – kĩ thuật, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.

14-5-1955

Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va

– Thiết lập liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

– Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và duy trì hòa bình của châu Âu, thế giới.

 

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *