Tìm hiểu Tổng Hợp 20+ Công Thức Tính Thời Gian Lớp 8, Công Thức Tính Quãng Đường Lớp 8

Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Bạn đang xem: Công thức tính thời gian lớp 8

II – CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

Vận tốc được tính bằng công thức: \(v = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó:

+ \(v\): vận tốc

+ \(s\): quãng đường

+ \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó

III – ĐƠN VỊ CỦA VẬN TỐC

– Đơn vị của vận tốc tuỳ thuộc vào đơn vị của chiều dài và đơn vị của thời gian.

– Đơn vị hợp pháp của vận tốc là $m/s$

– Trong thực tế người ta thường dùng đơn vị vận tốc $m/s$ hay $km/h$.

– Mối liên hệ giữa m/s và km/h là: $1m/s = 3,6{\rm{ }}km/h$ hay $1km/h{\rm{ }} = \dfrac{1}{{3,6}}m/s$ .

– Dụng cụ đo vận tốc: tốc kế (còn gọi là đồng hồ vận tốc)

*

IV – LƯU Ý

– Trong hàng hải người ta thường dùng “nút” làm đơn vị đo vận tốc:

$1$ nút = $1$ hải lý/h = $1,852$ km/h = $0,514$ m/s hay $1$ m/s = \(\dfrac{1}{{0,514}}\) nút.

– Vận tốc ánh sáng: ${3.10^8}m/s = 300.000{\rm{ }}km/s$

– Đơn vị chiều dài người ta còn dùng là “năm ánh sáng”. Năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng truyền đi trong thời gian một năm.

+ Năm ánh sáng $ = 9,{4608.10^{12}}km\; = {10^{16}}m$

+ Khoảng cách từ ngôi sao gần nhất đến Trái Đất là $4,3$ năm ánh sáng gần bằng $43$ triệu tỉ mét.

Sơ đồ tư duy về vận tốc – Vật lí 8

*

Công thức tính vận tốc lớp 8

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Công thức tính vận tốc do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Chuyển động cơ học này với các bài tập vận dụng được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình củng cố bài học và ôn luyện nâng cao khả năng làm bài tập môn Toán và Vật lý 8. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc.Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Vận tốc là đại lượng vật lí đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và độ lớn của vận tốc được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Chú ý: Dựa vào vận tốc có thể so sánh chuyển động của các vật nhanh hay chậm.

+ Vật có vận tốc càng lớn thì chuyển động càng nhanh.

+ Vật có vận tốc càng nhỏ thì chuyển động càng chậm.

1. Công thức tính quãng đường, công thức tính vận tốc

Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian

Công thức:

*

Trong đó: S là quãng đường (km), v là vận tốc (km/h); s là thời gian (s)

Các dạng bài toán chuyển động thường gặp là: chuyển động cùng nhau ngược nhau, chuyển dộng trước sau; chuyển động xuôi dòng – ngược dòng; …

2. Công thức tính vận tốc dòng nước

Vận tốc của cano khi chuyển động trên dòng nước:

Nếu vật chuyển động ngược dòng thì có lực cản của dòng nước.

Nếu vật chuyển động xuôi dòng thì có thêm vận tốc dòng nước.

Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của cano + vận tốc dòng nước

+ Vxuôi = Vvật + Vdòng

Vận tốc ngược dòng = vận tốc thực của cano – vận tốc dòng nước

+ Vngược = Vvật – Vdòng

Vận tốc dòng nước = (vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng)/2

+ Vdòng = (Vxuôi – Vngược) : 2

Vận tóc của vật = ( Vận tốc xuôi dòng + vận tốc ngược dòng)/2

+ Vvật = (Vxuôi + Vngược) : 2

Vận tốc xuôi dòng – vận tốc ngược dòng= Vận tốc dòng nước x 2

+ Vxuôi– Vngược = Vdòng x 2

3. Một số công thức các ạn cần nắm được

Các công thức cần nhớ

Thời gian đi = quãng đường : vận tốc = giờ đến – giờ khởi hành – giờ nghỉ (nếu có).

Giờ khởi hành = giờ đến nơi – thời gian đi – giờ nghỉ (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Công Thức Chung Trung Bình Của Chất Béo Là, Công Thức Cấu Tạo Của Chất Béo

Giờ đến nơi = giờ khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

Vận tốc = quãng đường : thời gian (v = s:t)

Quãng đường = vận tốc × thời gian (s = v.t)

4. Câu hỏi vận dụng công thức vận tốc dòng nước

Câu 1. Lúc 8 giờ, một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 20km/h, và vận tốc của dòng nước là 4km/h. Đến 9 giờ 15 phút thì ca nô đến B. Tính độ dài của quãng sông AB?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là :

20 + 4 = 24 (km/h )

Thời gian ca nô đi từ A đến B là:

9 giờ 15 phút – 8 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ)

Quãng sông AB dài là

24.1,25 = 30 (km)

Câu 2.Bến A và bến B cùng nằm trên một con sông, cách nhau 33km. Một canô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B trong 2 giờ 12 phút. Biết vận tốc của dòng nước là 5km/h. Thời gian ca nô đi từ B đến A nhiều hơn thời gian đi từ A đến B là:

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đổi: 2 giờ 12 phút = 2,2 giờ.

Vận tốc của canô khi xuôi dòng là :

33 : 2,2 = 15 (km/h)

Vận tốc của canô khi ngược dòng là :

15 – 2.5 = 5 (km/h)

Thời gian ca nô đi từ B đến A là:

33 : 5 = 6,6 (giờ)

Thời gian ngược dòng nhiều hơn thời gian xuôi dòng :

6,6 – 2,2 = 4,4 (giờ)

Câu 3.Bến B và bến C cùng nằm trên một con sông, cách nhau 42km. Một canô đi xuôi dòng từ bến B đến bến C trong 2 giờ 48 phút và ngược dòng từ C về B hết 4 giờ 48 phút. Vận tốc của dòng nước bao nhiêu.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đổi: 2 giờ 48 phút = 2,8 giờ.

4 giờ 8 phút = 4,8 giờ

Vận tốc của canô khi xuôi dòng là :

42 : 2,8 = 15 (km/h)

Vận tốc của canô khi ngược dòng là :

42 : 4,8 = 8,75 (km/h)

Vận tốc của dòng nước là:

(15 – 8,75) : 2 = 3,125 (km/h)

Câu 4.Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 28 phút và ngược dòng từ B về A hết 42 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A về B hết bao lâu?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Tỉ số thời gian ca nô xuôi dòng và ngược dòng là: 28 : 42 = 2/3

Quãng đường không thay đổi thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch vời nhau, nên ta có tỉ số giữa vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là: 3/2

Suy ra: Vxuôi = (3/2)Vngược

Vận tốc dòng nước là:

Vnước = (Vxuôi – Vngược) : 2 = (1/4) Vngược

Vì trên cùng một quãng đường thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc:

Nên thời gian cum bèo trôi = 4.thời gian ngược dòng = 4.42 = 168 (phút)

Câu 5. Lúc (5h ) sáng Hoàng Dũng chạy thể dục từ nhà ra đến cầu Chương Dương rồi từ cầu Chương Dương chạy về nhà. Biết từ nhà ra cầu Chương Dương dài 2,5 (km ). Hoàng Dũng chạy với vận tốc (5km/h) và khi ra đến cầu Hoàng Dũng quay đầu chạy ngược về nhà luôn. Hỏi Hoàng Dũng về tới nhà lúc mấy giờ?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

+ Lúc 5 giờ: Hoàng Dũng từ nhà chạy ra cầu Chương Dương

Thời gian Hoàng Dũng chạy từ nhà ra đến cầu và từ cầu về nhà là:

t = s/v = 2.2,5/5 = 1h

+ Chang về đến nhà lúc: 5 +1=6 giờ

Câu 6. Một chiếc thuyền xuôi dòng một đoạn sông hết 1 giờ 10 phút, ngược dòng đoạn sông đó hết 1 giờ 30 phút. Biết vận tốc dòng nước là 5km/giờ. Chiều dài của đoạn sông đó là:

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đổi:

1 giờ 10 phút = 70 phút

1 giờ 30 phút = 90 phút = 1,5 giờ

Tỉ số thời gian xuôi dòng và ngược dòng là:

70 : 90 = 7/9

Trong cùng một quãng sông thì thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có tỉ số vận tóc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là: (9/7)

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Ôn Tập Các Dạng Bài Tập Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Lớp 8, Bài Tập Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Lớp 8

=> Vxuôi = (9/7)Vngược

Ta có: Vxuôi – Vngược = 2.Vnước = (2/7) Vngược

⇒ Vngược = 7.Vnước

Vận tốc khi ngược dòng là:

5.7 = 35 (km/h)

Chiều dài quãng sông đó là:

35.1,5 = 52,5 (km)

——————————————————-

Ngoài Công thức Vận tốc dòng nước trên mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm một số tài liệu:

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thứcTổng hợp kiến thức Toán lớp 8Đề cương ôn tập Toán 8 lên lớp 9

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 8. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

CHUYÊN ĐỀ CÁC DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌCA, LÝ THUYẾT1, V = S/t VỚI *S :QUÃNG ĐƯỜNG ĐI (KM,M) *t :THỜI GIAN VẬT ĐI QUÃNG ĐƯỜNG S (GIỜ) *V :VẬN TỐC (KM/H,M/S)*QUI ĐỔI ĐƠN VỊ : 1KM/H = 1/3,6 M/S VÀ 1M/S = 3,6 KM/HĐỐI VỚI CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU TA CÓ : Vtb = S/T VỚI * S:QUÃNG ĐƯỜNG ĐI • T : THỜI GIAN ĐI HẾT QUÃNG ĐƯỜNG B, CÁC DẠNG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG1, LOẠI TÍNH VẬN TỐC TRUNG BÌNH * CÁC BƯỚC GIẢIBƯỚC 1 : CHỌN VẬT LÀM MỐC VÀ THỜI ĐIỂM LÀM MỐCBƯỚC 2 : TÍNH CÁC QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC BƯỚC 3: TÍNH THỜI GIAN ĐI HẾT CÁC QUÃNG ĐƯỜNG ĐÓBƯỚC 4 : CỘNG TỔNG QUÃNG ĐƯỜNG ĐÃ ĐI ĐƯỢC VÀ THỜI GIAN ĐI HẾT QUÃNG ĐƯỜNG ĐÓ BƯỚC 5 :TÍNH VẬN TỐC TRUNG BÌNH2, DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG GẶP NHAU*CÁC BƯỚC GIẢIBƯỚC 1 :CHỌN ĐỊA ĐIỂM LÀM MỐC , THỜI ĐIỂM LÀM MỐCBƯỚC 2 :KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 VẬT TẠI THỜI ĐIỂM ĐÓBƯỚC 3 : TÍNH THỜI GIAN GẶP NHAU TA LẤY KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 VẬT CHIA CHO TỔNG VẬN TỐC 2 VẬTBƯỚC 4 :TÌM ĐỊA ĐIỂM GẶP NHAU LẤY THỜI GIAN LÀM MỐC CỘNG THỜI GIAN GẶP NHAUBƯỚC 5 :TÌM QUÃNG ĐƯỜNG Ở CHỖ GẶP NHAU CÁCH ĐIỂMBAN ĐẦU ĐỐI VỚI TỪNG VẬT TA CÓ : S1 = S0 + T1* V1 S2= So + T2*V23, DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐUỔI KỊP* CÁC BƯỚC GIẢIBƯỚC 1 :CHỌN ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI ĐIỂM LÀM MỐCBƯỚC 2 :TÌM KHOẢNG CÁCH GIUUWAX2 VẬT TẠI THỜI ĐIỂM LÀM MỐCBƯỚC 3 :TÍNH THỜI GIAN ĐUỔI KỊP TA LẤY KHOẢNG CÁCH CHIACHO HIỆU VẬN TỐC GIỮA 2 VẬTBƯỚC 4 :TÌM THỜI ĐIỂM ĐUỔI KỊP TA LẤY THỜI ĐIỂM LÀM MỐC CỘNG VỚI THỜI GIAN ĐUỔI KỊPBƯỚC 5 :TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG CHỖ ĐUỔI KỊP CÁCH VỊ TRÍ BAN ĐẦU THEO CÔNG THỨC S =S0 +V1*T1 HOẶC V2*T24, DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG TRÒN BƯỚC 1 :CHỌN VẬT LÀM MỐC VÀ THỜI GIAN ĐỂ VẬT CHUYỂN ĐỘNG NHANH HƠN ĐI HẾT 1 VÒNGBƯỚC 2 : TÌM ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỂ VẬT CHUYỂN ĐỘNG CHẬM HƠN ĐI HẾT ĐƯỢC QUÃNG ĐƯỜNG LÀ BAO NHIÊUBƯỚC 3 : TÍNH THỜI GIAN ĐUỔI KỊP LẤY KHOẢNG CÁCH CHIA CHO HIỆU VẬN TỐCBƯỚC 4 :TÍNH SỐ VÒNG LÚC ĐUỔI KỊP VÀ CHỖ GẶP NHAU CÁCH ĐIỂM SUẤT PHÁT LÀ BAO NHIÊU(LẤY TỔNG QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC CHIA CHO CHU VI VÒNG TRÒN PHẦN DƯ RA LÀ QUÃNG ĐƯỜNG CÁCH ĐIỂM XUẤT PHÁT)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Công thức tính quãng đường lớp 8

*

Reply

*

1

*

*

Chia sẻ

Trường đại học Kiến trúc có bảo nhiều khoa

THEO DÒNG LỊCH SỬNăm 1924:trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập tại Hà Nội theo nghị định của Toàn quyền Đông dương.Năm 1926: Ban Kiến Trúc trực …

thầy cô sử dụng phương pháp hỏi – đáp trong dạy học như thế nào

Vận dụng phương pháp hỏi đáp tìm tòi bộ phận trong dạy học chương IV sinh sản sách giáo khoa sinh học11 ban cơ bản …

Chuyên de giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình đã được cập nhật. Để làm quen với các dạng bài hay gặp trong đề thi, thử sức với …

Chứng thư thẩm định giá tiếng anh là gì

Chứng thư thẩm định giá là gì? Quy trình thẩm định giá?Hiệu lực của chứng thư thẩm định giá? Trên thực tế, khi các cơ quan, tổ chức tiến …

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Cách Để Viết Phương Trình Phản Ứng Hóa Học Đầy Đủ Chi Tiết Nhất

Các phần mềm diệt virus tốt nhất cho Android

Để lướt web thoải mái mà không lo có phần mềm gián điệp cài đặt vào thiết bị di động của bạn thì những phần mềm diệt virus cho điện thoại thông minh …

đề ôn thi thptqg môn tiếng anh-2021

Tuyển sinh số xin gửi tới các thí sinh bộ đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh bám sát cấu trúc của Bộ GD&ĐT dưới đây để tham khảo. Ma …

Mặt chữ Điền tiếng Anh là gì

Dưới đây là những cụm từ hữu ích cho bạn khi miêu tả tổng quát ngoại hình của một người khác, bao gồm các tiêu chí: độ tuổi, chiều cao, vóc dáng, màu …

Ô nhiễm tiếng ồn (Tiếng Anh là gì)

Noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn) là một trong những nội dung được đưa vào nhiều chủ đề, ngữ cảnh trong bài thi IELTS Writing. Để giúp thí sinh phát triển …

Hệ thức lượng trong tam giác vuông công thức

Hệ thức trong tam giác vuôngo0o1. Khái niệm :Cho tam giác ABC vuông tại A . có :Cạnh huyền :BC.Cạnh góc vuông :AC, AB.Đường cao :AHHình chiếu :BH là hình chiếu của …

Danh sách trúng tuyển đại học Luật TP HCM 2021

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đã bắt đầu công bố danh sách trúng tuyển đại học năm 2021. …

Bài học lớn nhất được rút ra từ sự thất bại của Công xã paris là gì

Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri? …

Phát minh quan trọng nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh là gì

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 1 là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất. Mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại là bước dẫn đầu trong các cuộc cách …

Từ những năm 60 của thế kỉ xviii, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở

Kể từ sau Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2017 tại Đa-vốt Thụy Sĩ, trên thế giới và ở Việt Nam nổi lên một chủ đề nóng, bàn về cuộc cách mạng công …

Biệt danh cho bạn thân con trai bằng tiếng Anh

Tình bạn là một điều vô cùng thiêng liêng và trong sáng ở mọi lứa tuổi. Một tình bạn lâu năm sẽ giúp hai người gắn kết với nhau và nó được hình thành …

Hướng dẫn chơi cờ vua bằng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh về Cờ vua Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và …

Pp trong thì tiếng Anh là gì

Trong các thì trong tiếng Anh, THÌHIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT)là thứkhiến nhiều bạn phải đau đầu nhất. Chắc hẳn bạn và nhiều người học tiếng Anh …

Phương pháp quy nạp trong ma trận

LŨY THỪA MA TRẬNUploaded byLan Nguyen50%(2)50% found this document useful (2 votes)10K views45 pagesDocument Informationclick to expand document …

Như thế nào trong tiếng Anh đọc là gì

Tính từ trong tiếng Anh là một trong những phần ngữ pháp quan trọng mà bất cứ người học nào cũng nên nắm chắc. Tuy nhiên, cách sử dụng tính từ cũng khá …

Cách ủ ấm sữa công thức

SỮA CÔNG THỨC ĐÃ PHA CÓ THỂ HÂM NÓNG LẠI?Vì sữa công thức không giống sữa mẹ tự nhiên, do đó để có được ly sữa công thức cho trẻ, đòi hỏi người …

Xem thêm: Người Nhìn Thấy Tương Lai (2007) Vietsub Thuyết Minh Full Hd

Từ bạn trong tiếng Anh là gì

Danh từ ghép (compound noun) được tạo bởi hai hoặc nhiều từ riêng biệt. Giống như danh từ, nó nhằm chỉ người, địa điểm, ý tưởng hoặc sự vật cụ …

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *