Tìm hiểu Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Vật lí lớp 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn chính xác, chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn lớp 9.

Giải bài tập Vật lí lớp 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Trả lời câu hỏi giữa bài

Trả lời bài C1 trang 4 SGK Vật lí 9Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế.

Lời giải:

Mỗi một học sinh làm thí nghiệm sẽ thu được một bảng số liệu khác nhau. Dưới đây là bảng số liệu để các em tham khảo:

Giải Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (ảnh 1)

Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

=> Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Trả lời bài C2 trang 4 SGK Vật lí 9Dựa vào số liệu ở bảng 1 mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa U và I, nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc toạ độ hay không.

Lời giải:

– Đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U:

Giải Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (ảnh 2)

– Đường thẳng biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

Trả lời bài C3 trang 4 SGK Vật lí 9Từ đồ thị hình 1.2, hãy xác định:

Giải Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (ảnh 3)

a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Iphone 6 Nhanh Hết Pin Phải Làm Gì?, Cách Sửa Vì Sao Iphone Nhanh Hết Pin

b) Xác định giá trị U, I ứng với một điểm bất kì trên đồ thị đó.

Lời giải:

a) Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế 2,5 V là 0,5 A; khi hiệu điện thế 3,5 V là 0,7 A.

b) Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị.

– Từ M kẻ đường thẳng song song với trục hoành, cắt trục tung tại điểm có giá trị nào thì đó chính là giá trị cường độ dòng điện cần xác định.

– Từ M kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại điểm có giá trị nào thì đó chính là giá trị hiệu điện thế cần xác định.

Ví dụ:

Giải Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (ảnh 4)

Trả lời bài C4 trang 5 SGK Vật lí 9: Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể).

Phươg pháp giải:

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

Ta có, U tăng bao nhiêu lần thì I tăng bấy nhiêu lần.

Từ giá trị U ở lần đo 1 và 2 ta thấy U2 tăng 2,52=1,25 lần

 I2=I1.1,25=,1.1,25=,125A

Từ giá trị I ở lần đo 2 và 3 ta thấy I tăng ,2,125=1,6 lần

Nên U3=U2.1,6=2,5.1,6=4(V)

Tương tự cách làm như vậy cho các lần đo 4 ,5 ta tìm được các giá còn thiếu là trong bảng sau:

Giải Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (ảnh 5)

Trả lời bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học.

Lời giải:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Lý thuyết Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

– Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lện thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0,I = 0).
Giải Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (ảnh 7)
Sơ đồ tư duy:

 (ảnh 1)

Phương pháp giải bài tập Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Lý thuyết:

– Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

– Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ (gốc tọa độ được chọn là điểm ứng với các giá trị U = 0 và I = 0).

Phương pháp:

 * Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

I1I2=U1U2

* Xác định cường độ dòng điện theo giá trị của hiệu điện thế bằng đồ thị cho trước:

Giả sử cần xác định giá trị của cường độ dòng điện ứng với giá trị của hiệu điện thế là U ta có thể thực hiện như sau:

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Bật Mí Cách Xem Mật Khẩu Wifi Trên Android Chưa Root Máy, Xem Pass Wifi Android Không Cần Root

– Từ giá trị U (trên trục hoành), vẽ đoạn thẳng song song với trục tung (trục cường độ dòng điện) cắt đồ thị tại M.

– Từ M vẽ đoạn thẳng song song với trục hoành (trục hiệu điện thế) cắt trục tung tại điểm I. Khi đó I chính là giá trị cường độ dòng điện cần tìm.

Giải Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (ảnh 8)

Bài tập ví dụ:

Bài 1: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần, nên ta có:

I1I2=U1U236I2=12,5I2=36.0,512=1,5A

Bài 2: Dựa vào đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ở hình vẽ: 

Giải Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (ảnh 9)

Hãy chọn các giá trị thích hợp để điền vào các ô trống trong bảng sau:


U (V)

5

 

25

I (A)

   

0,24

 

 

Hướng dẫn giải

Từ đồ thị ta thấy:

U=I=

+ Khi U3=25V thì I3=,5A

Ta có:

I3I1=U3U1I1=I3.U1U3=,5.525=,1A

I2I1=U2U1U2=I2.U1I1=,24.5,1=12V

Vậy giá trị của các ô trống được điền vào bảng như sau:

U (V)

5

12

25

I (A)

0,1

0,24

0,5

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *