Tìm hiểu SBT Lịch sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919-1925)

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải sách bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919-1925) chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch sử  9. Mời các bạn đón xem:

SBT Lịch sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919-1925)

Bài 1 trang 51 SBT Lịch sử 9: Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1: Phong trào cách mạng thế giới nói chung và Cách mạng Việt Nam nói riêng sau chiến tranh chịu tác động sâu sắc nhất bởi sự kiện 

A. Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga

B. Cao trào cách mạng ở các nước Châu Âu trong những năm 1918 – 1923

C. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc

D. Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất 

Trả lời:

Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917) đã thức tỉnh nhân dân Việt Nam, làm cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân các nuớc tư bản gắn bó với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

Chọn A

Câu 2: Phong trào đấu tranh tiêu biểu của giai cấp tư sản dân tộc trong những năm 1919 – 1925 là

A. “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

B. Chống độc quyền

C. “chấm dứt nội hóa, bài trừ ngoại hóa,” đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì của tư bản Pháp.

D. “Bất bạo động, bất hợp tác”

Trả lời:

Phong trào đấu tranh tiêu biểu của giai cấp tư sản dân tộc trong những năm 1919 – 1925 là

+ Phát động phong trào “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa” (1919);

+ Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì của tư bản Pháp (1923).

Chọn C

Câu 3: Một sự kiện xảy ra vào tháng 6 – 1942, được đánh giá là sự mở màn cho thời đại đấu tranh mới của dân tộc, như “chim én báo hiệu mùa xuân”, đó là

A. Phong trào đòi thả Phan Bội Châu và đám tang Phan Châu Trinh.

B. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc).

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Top 11 Trung tâm luyện thi TOEIC tại Hà Nội tốt nhất nên chọn

C. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn).

D. Phong trào “ chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa” của giai cấp tư sản.

Trả lời:

Tiếng bom của Phạm Hồng Thái ở Sa Diện (Quảng Châu – Trung Quốc – tháng 6-1924) được đánh giá là sự mở màn cho thời đại đấu tranh mới của dân tộc, như “chim én báo hiệu mùa xuân”.

Chọn B

Câu 4: Sự kiện nổi bật nhất, đánh dấu bước tiến trong phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1919 – 1925 là 

A. Công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập Công hội đỏ (bí mật).

B. Cuộc đấu tranh đòi nghỉ làm việc ngày chủ nhật có lương của công nhân viên chức các cơ sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì.

C. Những cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượu,… ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,…

D. Cuộc bãi công của thợ máy Ba Son.

Trả lời:

Đặc biệt là cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son – Sài Gòn (1925). Với cuộc bãi công này giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác, đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. Giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị rõ ràng.

Chọn D

Câu 5: Người từng tham gia vụ binh biến năm 1918 trên tàu chiến Pháp ở Biển Đen, sau rở thành người đứng đầu Công Hội Đỏ là 

A. Phan Bội Châu       B. Nguyễn Ái Quốc

C. Tôn Đức Thắng      D. Phạm Hồng Thái

Trả lời:

Người từng tham gia vụ binh biến năm 1918 trên tàu chiến Pháp ở Biển Đen, sau trở thành người đứng đầu Công Hội Đỏ là Tôn Đức Thắng.

Chọn C

Câu 6: Điểm nổi bật của cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son so với các cuộc đấu tranh trước đó của giai cấp công nhân là 

A. Công nhân bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm

B. Công nhân bãi công đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương

C. Công nhân đấu tranh nhằm ngăn cản tàu chiến Pháp trở binh lính đàn áp phong trào cách mạng Trung Quốc.

D. Tất cả các ý trên

Trả lời:

Điểm nổi bật của cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son so với các cuộc đấu tranh trước đó của giai cấp công nhân là Công nhân đấu tranh nhằm ngăn cản tàu chiến Pháp trở binh lính đàn áp phong trào cách mạng Trung Quốc.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Top 20 Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2023 (cực hay)

Chọn C

Bài 2 trang 52 SBT Lịch sử 9: Hãy nối các mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng sau.


Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Phong trào “chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa”

 

Thành lập Công hội (bí mật)

 

Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc)

 

Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu

 

Cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son

 

Đám tang Phan Châu Trinh


Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 1919

Phong trào “ chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa”

11 – 1925

Thành lập Công hội (bí mật)

19 – 6 – 1924

Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc)

11 – 1925

Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu

8 – 1925

Cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son

24 – 3 – 1926

Đám tang Phan Châu Trinh

 

Bài 3 trang 52 SBT Lịch sử 9:  Hãy nối ô ở giữa với ô hai bên sao cho phù hợp với nội dung lịch sử

SBT Lịch sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919-1925) | Giải SBT Lịch sử lớp 9 (ảnh 1)

Bài 4 trang 53 SBT Lịch sử 9: Hãy nêu mục tiêu và những điểm tích cực, hạn chế của: 

1. Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

2. Phong trào đấu tranh của các tâng lớp tiểu tư sản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

1. Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

– Tích cực: Mục tiêu phong trào dân tộc của tư sản dân tộc chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế, cố gắng đấu tranh chống lại sự chèn ép của tư bản nước ngoài.

– Hạn chế: Hoạt động còn mang tính chất cải lương, phục vụ quyền lợi của tầng lớp trên, giới hạn trong khuôn khổ của chủ nghĩa thực dân.

2. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp tiểu tư sản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

– Tích cực: Phong trào của tiểu tư sản có tác dụng thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do dân chủ trong nhân dân, truyền bá những tư tưởng cách mạng mới.

– Hạn chế: Phong trào có hạn chế là đấu tranh còn bồng bột, xốc nổi, chưa có chính đảng lãnh đạo.

Bài 5 trang 53 SBT Lịch sử 9: Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân Việt Nam phát triển lên một bước cao hơn sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:

– Những cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra với quy mô lớn từ Bắc chí Nam như:

+ Cuộc đấu tranh của công nhân viên chức các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì vào năm 1922 đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương.

+ Năm 1924, nhiều cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, nhà máy rượu, nhà máy xay xát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,… đã nổ ra.

+ Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở cảng Sài Gòn (8/1925).

– Mục đích đấu tranh: từ mục tiêu kinh tế (nghỉ ngày chủ nhật có trả lương) cho đến mục đích chính trị (ngăn cản tàu chiến Pháp mang quân sang đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân Trung Quốc).

⟹ Ý thức giai cấp của phong trào công nhân đang phát triển nhanh chóng, chứng tỏ bước phát triển cao hơn của phong trào công nhân sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *