Tìm hiểu Order Of Operations – Fraction And Decimal Conversion Table

x/15=1/3

This solution deals with adding, subtracting and finding the least common multiple.

Bạn đang xem: Order of operations

Step by Step Solution

*

Rearrange:

Rearrange the equation by subtracting what is to the right of the equal sign from both sides of the equation : x/15-(1/3)=0

Step by step solution :

Step 1 :

1 Simplify — 3Equation at the end of step 1 : x 1 —— – — = 0 15 3

Step 2 :

x Simplify —— 15Equation at the end of step 2 : x 1 —— – — = 0 15 3

Step 3 :

Calculating the Least Common Multiple :3.1 Find the Least Common Multiple The left denominator is : 15 The right denominator is : 3

Number of times each prime factorappears in the factorization of:

PrimeFactorLeftDenominatorRightDenominatorL.C.M = Max{Left,Right}
3 1 1 1
5 1 1
Product of allPrime Factors 15 3 15

Least Common Multiple: 15

Calculating Multipliers :

3.2 Calculate multipliers for the two fractions Denote the Least Common Multiple by L.C.M Denote the Left Multiplier by Left_M Denote the Right Multiplier by Right_M Denote the Left Deniminator by L_Deno Denote the Right Multiplier by R_DenoLeft_M=L.C.M/L_Deno=1Right_M=L.C.M/R_Deno=5

Making Equivalent Fractions :

3.3 Rewrite the two fractions into equivalent fractionsTwo fractions are called equivalent if they have the same numeric value. For example : 1/2 and 2/4 are equivalent, y/(y+1)2 and (y2+y)/(y+1)3 are equivalent as well. To calculate equivalent fraction , multiply the Numerator of each fraction, by its respective Multiplier.

L. Mult. • L. Num. x —————————————————— = —— L.C.M 15 R. Mult. • R.

Xem thêm: ” Tâm Tỉ Cự Là Gì – Tam Ti Cu Va Mot Vai Bai Toan Lien Quan

Num. 5 —————————————————— = —— L.C.M 15Adding fractions that have a common denominator :3.4 Adding up the two equivalent fractions Add the two equivalent fractions which now have a common denominatorCombine the numerators together, put the sum or difference over the common denominator then reduce to lowest terms if possible:

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

x – (5) x – 5 ——————— = ————— 15 15 Equation at the end of step 3 : x – 5 ————— = 0 15

Step 4 :

When a fraction equals zero :4.1 When a fraction equals zero …Where a fraction equals zero, its numerator, the part which is above the fraction line, must equal zero.Now,to get rid of the denominator, Tiger multiplys both sides of the equation by the denominator.Here”s how:

x-5 ——— • 15 = 0 • 15 15 Now, on the left hand side, the 15 cancels out the denominator, while, on the right hand side, zero times anything is still zero.The equation now takes the shape:x-5=0

Solving a Single Variable Equation:4.2Solve:x-5 = 0Add 5 to both sides of the equation:x = 5

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *