Tìm hiểu Ở Độ Cao Nào Thì Thế Năng Bằng Động Năng Bằng Động Năng, Tìm Vị Trí Vật Để Có Thế Năng Bằng Động Năng

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Một vật được ném thẳng lên cao với v=4m/s. Lấy g=10m/s2

a) tính độ cao cực đạib) tính độ cao mà ở đó thế năng bằng động năngc) tính độ cao mà ở đó thế năng bằng nửa động năng

*

Một vật có m=1kg, được ném lên thẳng đứng với vận tốc 10m/s lấy g=10m/s2

Tìm cơ năng , động năng và thế năng cực đại , độ cao cực đại mà vật lên được

Ở vị trí nào thế năng bằng nửa cơ năng , động năng bằng thế năng

Ở vị trí nào động năng bằng nửa thế năng

Ở vị trí nào vận tốc bằng nửa vận tốc đầu ,bằng 1/3 vận tốc đầu. 

*

a) Độ cao cực đại mà vật đạt được.

Bạn đang xem: Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng

b) Độ cao mà ở đó thế năng bằng nữa động năng và vận tốc của vật ở độ cao đó

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6 m/s (bỏ qua sức cản của không khí). Lấy g = 10 m/s2.

a. Tính độ cao cực đại của nó.

b. Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng?

c. Ở độ cao nào thì thế năng bằng một nửa động năng

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6 m/s (bỏ qua sức cản của không khí). Lấy g = 10 m/s2.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu So Sánh S7 Edge Và Iphone 6S Plus, Nên Mua Máy Nào Khi Cùng Giá?

a. Tính độ cao cực đại của nó.

b. Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng?

c. Ở độ cao nào thì thế năng bằng một nửa động năng

😀 rất ngại việc phải chứng minh lại ở dạng tổng quát

nếu cần cách chứng minh thì ib hoặc vào wall của mình để xem

a) Dễ chứng minh được: \(h_{max}=\dfrac{v_0^2}{2g}=\dfrac{6^2}{2.10}=1,8\left(m\right)\)

b) Bảo toàn cơ năng: (chọn gốc thế năng ở mặt đất)

\(W_1=W_2\) \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}mv^2=2mgh\Leftrightarrow h=0,9\left(m\right)\)

c) Tương tự Bảo toàn cơ năng: 

\(W_1=W_2\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}mv^2=3mgh\Leftrightarrow h=0,6\left(m\right)\)

 

Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ vị trí O với vận tốc 5m/s. Cho g = 10m/s2.a. Tính độ cao cực đại của vật.b. Ở độ cao nào thì thế năng bằng 2 lần động năng?c. Ở vận tốc nào thì động năng bằng 4 thế năng?

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 7m/s . Bỏ qua sức cản của không khí . Cho g =9,8m/sa .Tính độ cao cực đại mà vật đạt đượcb. Ở độ cao nào thì thế năng = 4 lần động năng c. Ở độ cao nào thì động năng bằng 4 thế năng

Chọn mốc thế năng ở mặt đất

Ta có: \(W=\dfrac{1}{2}mv^2=24,5m\left(J\right)\)

a, Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: 

\(mgh=24,5m\Rightarrow h=2,5\left(m\right)\)

b, Ta có: \(W_t=4.W_d\Rightarrow W=W_t+W_d=\dfrac{5}{4}W_t\)

\(\Rightarrow\dfrac{5}{4}W_t=24,5m\Rightarrow h_1=2\left(m\right)\)

c, Ta có: \(4.W_t=W_d\Rightarrow W=W_t+W_d=5W_t\)

\(\Rightarrow5.W_t=24,5m\Rightarrow h_2=0,5\left(m\right)\)

Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu 30m/s. Cho khối lượng vật là 2kg;g=10m/s². a . Tính thế năng, động năng, cơ năng của vật tại điểm némb. Tính độ cao cực đại mà vật lên tớic. Tính độ cao tại đó động năng bằng 1/3 cơ năng.d. Tính vận tốc của vật tại đó động năng bằng 2 lần thế năng .

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Top 5 trung tâm can thiệp sớm trẻ tự kỷ, bại não tại Hà Nội uy tín

a)Thế năng: \(W_t=mgz=2\cdot10\cdot0=0J\)

Động năng: \(W_đ=\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}\cdot2\cdot30^2=900J\)

Cơ năng: \(W=W_đ+W_t=0+900=900J\)

b)Cơ năng tại độ cao cực đại: \(W”=mgh_{max}\left(J\right)\)

Bảo toàn cơ năng: \(W=W”\)

\(\Rightarrow900=mgh_{max}\Rightarrow h_{max}=\dfrac{900}{2\cdot10}=45m\)

c)Cơ năng tại nơi \(W_đ=\dfrac{1}{3}W\):

\(W””=W_đ+W_t=\dfrac{1}{3}W+mgh”=\dfrac{1}{3}\cdot900+mgh”\)

\(=300+mgh”\left(J\right)\)

Bảo toàn cơ năng: \(W=W”\)

\(\Rightarrow900=300+mgh”\Rightarrow h”=30m\)

d)Cơ năng tại nơi \(W_đ=2W_t\Rightarrow W_t=\dfrac{1}{2}W_đ\):

\(W”””=W_đ+W_t=\dfrac{3}{2}W_đ=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{1}{2}mv”^2=\dfrac{3}{4}mv”^2\)

Bảo toàn cơ năng: \(W=W”””\)

\(\Rightarrow900=\dfrac{3}{4}mv”^2\Rightarrow v”=10\sqrt{6}\)m/s

Đúng 1
Bình luận (0)
Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là 20m/s từ mặt đất , bỏ qua sức cản không khí .lấy g=10m/s .Hãy Tính :a,độ cao cực đại mà vật đạt được b,độ cao của vật khi động năng = thế năngc,vận tốc của vật khi động năng bằng 3lần thế năng
Lớp 10 Vật lý Bài 26. Thế năng
1
1
Gửi Hủy

a) Độ cao cực đại vật đạt được: \(h_{max}=\dfrac{v_0^2}{2g}=20\left(m\right)\) ( dễ chứng minh đc bằng nhiều cách )

chọn mốc thế năng tại mặt đất:

b) Bảo toàn cơ năng: \(W_1=W_2\Rightarrow\dfrac{1}{2}mv_1^2=2mgz_2\Rightarrow z_2=….\) ( bạn tự tính hộ mình )

c) Bảo toàn cơ năng: \(W_1=W_2\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}mv_1^2=\dfrac{4}{3}.\dfrac{1}{2}mv_2^2\Rightarrow v_2=….\) ( bạn tính nốt hộ mình )

Đúng 0
Bình luận (0)

Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao (Vo =30 m/s bình) lấy g=10m/s bình , bỏ qua sức cản của không khí:

a) Tìm độ cao cực đại của vật đó

b) Ở độ cao nào vật có động năng bằng 4 lần thế năng, khi đó V của vật bằng bao nhiêu?

c) Ở độ cao nào thì vật có thế năng bằng 3 lần động năng, khi đó V của vật bằng bao nhiêu?

Lớp 10 Vật lý Bài 26. Thế năng
1
0
Gửi Hủy

Chọn mốc thế năng ở mặt đất.

Xem thêm: Khối Lượng Nguyên Tử Ag – Nguyên Tử Khối Của Bạc (Ag)

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau: 9; 4/9; 0,25; 2

a) Cơ năng của vật ở mặt đất: \(W_1=\dfrac{1}{2}mv_0^2\)

Cơ năng của vật ở độ cao cực đại: \(W_2=mgh\)

Theo định luật bảo toàn cơ năng: \(W_1=W_2\Rightarrow \dfrac{1}{2}mv_0^2=mgh\Rightarrow h = \dfrac{v_0^2}{2g}=\dfrac{30^2}{2.10}=45m\)

b) Vật có \(W_đ=4W_t \Rightarrow W_3=W_đ+W_t=4W_t+W_t=5W_t=5mgh_3\)

Bảo toàn cơ năng ta có: \(W_3=W_2\Rightarrow 5mgh_3=mgh\Rightarrow h_3=\dfrac{h}{3}=\dfrac{45}{3}=15m\)

Mặt khác \(W_đ=4W_t \Rightarrow W_3=W_đ+W_t=W_đ+W_đ/4=5/4W_đ=\dfrac{5}{4}.\dfrac{1}{2}mv_3^2\)

Bảo toàn cơ năng: \(W_3=W_1\Rightarrow v_3=\dfrac{2}{\sqrt 5}v_0=\dfrac{2}{\sqrt 5}.30=12\sqrt 5\)(m/s)

c) Làm tương tự câu b.

Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 11. Tại mặt đất người ta ném một vật thăng đứng lên cao với vận tốc 6m/s. Cho g 10m/s A tính độ cao cực đại của nó B ở độ cao nào thì thế năng băng động năng. C ở độ cao nào thì động năng bằng hai lần thế năng?

Lớp 10 Vật lý Chương V- Chất khí
0
1
Gửi Hủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdtho
usogorsk.com

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *