Tìm hiểu Learn How To Find 1/2 Of 2/3, Learn How To Calculate Halves, Thirds And Fourths

This calculator performs basic and advanced fraction operations, expressions with fractions combined with integers, decimals, and mixed numbers. It also shows detailed step-by-step information about the fraction calculation procedure. The calculator helps in finding value from multiple fractions operations. Solve problems with two, three, or more fractions and numbers in one expression.

Bạn đang xem: How to find 1/2 of 2/3

Result:

1 2/3 * 3 1/2 = 35/6 = 5 5/6 ≅ 5.8333333

Spelled result in words is thirty-five sixths (or five and five sixths).
Conversion a mixed number 1 2/3 to a improper fraction: 1 2/3 = 1 2/3 = 1 · 3 + 2/3 = 3 + 2/3 = 5/3To find a new numerator:a) Multiply the whole number 1 by the denominator 3. Whole number 1 equally 1 * 3/3 = 3/3b) Add the answer from previous step 3 to the numerator 2. New numerator is 3 + 2 = 5c) Write a previous answer (new numerator 5) over the denominator 3.One and two thirds is five thirds Conversion a mixed number 3 1/2 to a improper fraction: 3 1/2 = 3 1/2 = 3 · 2 + 1/2 = 6 + 1/2 = 7/2To find a new numerator:a) Multiply the whole number 3 by the denominator 2. Whole number 3 equally 3 * 2/2 = 6/2b) Add the answer from previous step 6 to the numerator 1. New numerator is 6 + 1 = 7c) Write a previous answer (new numerator 7) over the denominator 2.Three and one half is seven halfs
Rules for expressions with fractions: Fractions – use a forward slash to divide the numerator by the denominator, i.e., for five-hundredths, enter 5/100. If you use mixed numbers, leave a space between the whole and fraction parts.Mixed numerals (mixed numbers or fractions) keep one space between the integer andfraction and use a forward slash to input fractions i.e., 12/3 . An example of a negative mixed fraction: -5 1/2.Because slash is both signs for fraction line and division, use a colon (:) as the operator of division fractions i.e., 1/2 : 1/3.Decimals (decimal numbers) enter with a decimal point . and they are automatically converted to fractions – i.e. 1.45.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Vở bài tập Địa lí lớp 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Math Symbols

SymbolSymbol nameSymbol MeaningExample
+ plus sign addition 1/2 + 1/3
minus sign subtraction 1 1/2 – 2/3
* asterisk multiplication 2/3 * 3/4
× times sign multiplication 2/3 × 5/6
: division sign division 1/2 : 3
/ division slash division 1/3 / 5
: colon complex fraction 1/2 : 1/3
^ caret exponentiation / power 1/4^3
() parentheses calculate expression inside first -3/5 – (-1/4)

Examples: • adding fractions: 2/4 + 3/4• subtracting fractions: 2/3 – 1/2• multiplying fractions: 7/8 * 3/9• dividing Fractions: 1/2 : 3/4• reciprocal of a fraction: 1 : 3/4• square of a fraction: 2/3^2• cube of a fraction: 2/3^3• exponentiation of a fraction: 1/2^4• fractional exponents: 16 ^ 1/2• adding fractions and mixed numbers: 8/5 + 6 2/7• dividing integer and fraction: 5 ÷ 1/2• complex fractions: 5/8 : 2 2/3• decimal to fraction: 0.625• Fraction to Decimal: 1/4• Fraction to Percent: 1/8 %• comparing fractions: 1/4 2/3• multiplying a fraction by a whole number: 6 * 3/4• square root of a fraction: sqrt(1/16)• reducing or simplifying the fraction (simplification) – dividing the numerator and denominator of a fraction by the same non-zero number – equivalent fraction: 4/22• expression with brackets: 1/3 * (1/2 – 3 3/8)• compound fraction: 3/4 of 5/7• fractions multiple: 2/3 of 3/5• divide to find the quotient: 3/5 ÷ 2/3
The calculator follows well-known rules for the order of operations
. The most common mnemonics for remembering this order of operations are: PEMDAS – Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, Subtraction. BEDMAS – Brackets, Exponents, Division, Multiplication, Addition, Subtraction BODMAS – Brackets, Of or Order, Division, Multiplication, Addition, Subtraction. GEMDAS – Grouping Symbols – brackets (){}, Exponents, Multiplication, Division, Addition, Subtraction.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Bài

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Top 10 trung tâm gia sư tiếng Anh tại Hà Nội uy tín nhất

MDAS – Multiplication and Division have the same precedence over Addition and Subtraction. The MDAS rule is the order of operations part of the PEMDAS rule. Be careful; always do multiplication and division before addition and subtraction. Some operators (+ and -) and (* and /) has the same priority and then must evaluate from left to right.

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *