Tìm hiểu Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Tailieumoi.vn xin giới thiệu Giải bài tập Toán 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung lớp 9.

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Trả lời câu hỏi giữa bài

Câu hỏi 1 trang 77 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hãy giải thích vì sao các góc ở hình 23, 24, 25, 26 không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

 Tài liệu VietJack

Lời giải:

Các hình trên không phải là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung vì:

Hình 23: Không có tia nào là tiếp tuyến của đường tròn

Hình 24: Không có tia nào là dây cung của đường tròn

Hình 25: Một tia không là tiếp tuyến của đường tròn

Hình 26: Đỉnh của góc không nằm trên đường tròn.

Câu hỏi 2 trang 77 SGK Toán lớp 9 Tập 2: a) Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong ba trường hợp sau:

BAx^=30o, BAx^=90o, BAx^=120o

b) Trong mỗi trường hợp ở câu a), hãy cho biết số đo của cung bị chắn.

Lời giải:

a)

Tài liệu VietJack

b)

TH1: BAx^=30o

Cung bị chắn là cung nhỏ AB

Do Ax là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên ta có:

Tài liệu VietJack

Xét tam giác OAB có:

OA = OB (cùng bằng bán kính đường tròn (O))

Do đó, tam giác OAB cân tại O

Lại có: OAB^=60o

Do đó, tam giác OAB là tam giác đều

BOA^=60o (tính chất tam giác đều)

Mà góc BOA là góc ở tâm chắn cung nhỏ AB

Tài liệu VietJack

O, A, B thẳng hàng

Do đó, AB là đường kính

Vậy cung bị chắn là nửa đường tròn có số đo là 180

TH3: BAx^=120o

Cung bị chắn là cung lớn AB

Do Ax là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên ta có:

Tài liệu VietJack

Xét tam giác OAB có:

OA = OB (cùng bằng bán kính đường tròn (O))

Do đó, tam giác OAB cân tại O

OAB^=OBA^=30o (tính chất tam giác cân)

Mà:

Tài liệu VietJack

Mà góc BOA là góc ở tâm chắn cung nhỏ AB

Do đó, số đo cung lớn AB là:

 360oAOB^=360o120o=240o

Câu hỏi 3 trang 79 SGK Toán lớp 9 Tập 2Hãy so sánh số đo của BAx^, ACB^ với số đo của cung AmB (h.28).

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Xét đường tròn (O) có:

Góc BAx là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung AB chắn cung AmB

BAx^=12sđ AmB  (1)

Góc BCA là góc nội tiếp đường tròn chắn cung AmB

BCA^=12sđAmB (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra: BCA^=BAx^

Bài tập (trang 79)

Bài tập 27 trang 79 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm P khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh: APO^=PBT^.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Top 3 Card Màn Hình Rời Dưới 1 Triệu Giá Hạt Dẻ, Ship, Top 9 Card Màn Hình Cũ Dưới 1 Triệu 2022

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Xét đường tròn (O)

Có:

BT là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại P

PB là dây cung

PBT^ là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

PBT^=12PmB  (1)

Mặt khác ta có: Góc PAO là góc nội tiếp đường tròn chắn cung PmB

PAO^=12PmB  (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra: PBT^=PAO^ (3)

Xét tam giác OAP có:

OA = OP (cùng bằng bán kính đường tròn tâm O)

Do đó, tam giác OAP cân tại O

APO^=PAO^ (4) (tính chất tam giác cân)

Từ (3) và (4) ta suy ra: APO^=PBT^ (đcpcm).

Bài tập 28 trang 79 SGK Toán lớp 9 Tập 2Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O’) cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P. Tia PB cắt đường tròn (O’) tại Q. Chứng minh đường thẳng AQ song song với tiếp tuyến tại P của đường tròn (O).

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Nối A với B

Ta có:

Góc AQP là góc nội tiếp chắn cung nhỏ AB của đường tròn (O’)

AQP^=12 sđ AB  (1)

Góc PAB là góc tạo bởi tiếp tuyến PA và dây cung AB chắn cung nhỏ AB của đường tròn (O’)

PAB^=12 sđ AB (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra: AQP^=PAB^ (3)

Mặt khác, ta lại có:

Góc PAB là góc nội tiếp chắn cung nhỏ PB của đường tròn (O)

Tài liệu VietJack

Góc BPx là góc tạo bởi tiếp tuyến Px và dây cung PB chắn cung nhỏ PB của đường tròn (O)

Tài liệu VietJack

Từ (4) và (5) ta suy ra: PAB^=BPx^ (6)

Từ (3) và (6) ta suy ra: AQP^=BPx^

Mà góc AQP và góc BPx là hai góc so le trong 

AQ // Px.

Bài tập 29 trang 79 SGK Toán lớp 9 Tập 2Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến kẻ từ A đối với đường tròn (O’) cắt (O) tại C và đối với đường tròn (O) cắt (O’) tại D. Chứng minh: CBA^=DBA^.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Xét đường tròn (O’) có:

Góc CAB là góc tạo bởi tia tiếp tuyến CA và dây cung AB chắn cung AmB của đường tròn (O’)

Tài liệu VietJack

Góc ADB là góc nội tiếp chắn cung AmB của đường tròn (O’)

Tài liệu VietJack

Từ (1) và (2) ta suy ra: CAB^=ADB^

Xét đường tròn (O) có:

Góc ACB là góc nội tiếp đường tròn chắn cung AnB của đường tròn (O)

Tài liệu VietJack

Góc ADB là góc tạo bởi tiếp tuyến AD và dây cung AB chắn cung AnB của đường tròn (O)

Tài liệu VietJack

Từ (3) và (4) ta suy ra: ACB^=ADB^

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Tai Nghe Mũ Bảo Hiểm

Xét tam giác CBA và tam giác ABD có:

CAB^=ADB^ (chứng minh trên)

ACB^=ADB^ (chứng minh trên)

Do đó,  tam giác CBA đồng dạng với tam giác ABD  (góc – góc)

DBA^=CBA^ (đcpcm).

Bài tập 30 trang 79 SGK Toán lớp 9 Tập 2Chứng minh định lí đảo của định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, cụ thể là:

Nếu góc  (với đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung AB) có số đo bằng nửa số đo của cung AB căng dây đó và cung này nằm bên trong góc đó thì cạnh Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn (h.29).

Gợi ý: có thể chứng minh trực tiếp hoặc chứng minh bằng phản chứng.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Kẻ OH vuông góc với AB tại H và cắt (O) tại C

Do đó, H là trung điểm của AB và C là điểm chính giữa của cung AB

Theo giả thiết ta có:

Tài liệu VietJack

Góc O1 là góc ở tâm chắn cung nhỏ AC nên ta có: 

Tài liệu VietJack

Mà C là điểm chính giữa của cung AB nên ta có:

Tài liệu VietJack

Từ (1) và (2) ta suy ra: BAx^=O1^

Xét tam giác OHA vuông tại H

Ta có: O1^+OAB^=90o

Mà: BAx^=O1^ (chứng minh trên)

Tài liệu VietJack

Do đó, Ax là tiếp tuyến của (O) tại A.

Luyện tập trang 79, 80

Bài tập 31 trang 79 SGK Toán lớp 9 Tập 2Cho đường tròn (O; R) và dây cung BC = R . Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B, C cắt nhau ở A. Tính ABC^, BAC^.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Xét tam giác OBC có:

OB = OC = BC = R

Do đó, tam giác OBC là tam giác đều

BOC^=60o

Mà góc BOC là góc ở tâm chắn cung nhỏ BC của đường tròn (O)

Tài liệu VietJack

Ta có: ABC^ là góc tạo bởi tia tiếp tuyến BA và dây cung BC chắn cung nhỏ BC

Tài liệu VietJack

(định lý về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)

Xét tứ giác ABOC có:

BOC^=60o (chứng minh trên)

ABO^=90o (do AB là tiếp tuyến của (O) tại B)

ACO^=90o (do AC là tiếp tuyến của (O) tại C)

BAC^+BOC^+ABO^+ACO^=360o (tổng bốn góc trong một tứ giác)

BAC^=360oBOC^ABO^ACO^

=360o60o90o90o=120o

Bài tập 32 trang 80 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Một tiếp tuyến của đường tròn tại P cắt đường thẳng AB tại T (điểm B nằm giữa O và T). Chứng minh rằng: BTP^+2.TPB^=90o.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Góc TPB là góc tạo bởi tiếp tuyến PT và dây cung PB chắn cung nhỏ PB của đường tròn (O)

Tài liệu VietJack

Lại có: Góc BOP là góc nội tiếp chắn cung PB của đường tròn (O) nên 

Tài liệu VietJack

Từ (1) và (2) ta suy ra: BOP^=2TPB^

PT là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại P nên OP vuông góc với PT tại P OPT^=90o

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Phải Làm Gì Khi Gặp Sự Cố Màn Hình Tivi Sony Bị Sọc Ngang & Cách Sửa Tại Nhà

Xét tam giác TPO có: OPT^=90o

Do đó, tam giác TPO vuông tại P

Tài liệu VietJack

Bài tập 33 trang 80 SGK Toán lớp 9 Tập 2Cho A, B, C là ba điểm trên một đường tròn, At là tiếp tuyến của đường tròn tại A. Đường thẳng song song với At cắt AB tại M và cắt AC tại N. Chứng minh AB.AM = AC.AN.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Vì: d // At (gt)

AMN^=MAt^ (hai góc so le trong) (1)

Ta có:

Góc BAt là góc tạo bởi tiếp tuyến At và dây cung AB chắn cung nhỏ AB của đường tròn (O)

Tài liệu VietJack

Góc ACB là góc nội tiếp chắn cung nhỏ AB của đường tròn (O)

Tài liệu VietJack

Từ (2) và (3) ta suy ra: BAt^=ACB^ (4)

Từ (1) và  (4) ta suy ra: AMN^=ACB^

Xét tam giác AMN và tam giác ACB có:

Góc A chung

AMN^=ACB^ (chứng minh trên)

Do đó, tam giác AMN đồng dạng với tam giác ACB (góc – góc)

Tài liệu VietJack

Bài tập 34 trang 80 SGK Toán lớp 9 Tập 2Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MT và cát tuyến MAB. Chứng minh: MT2=MA.MB.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Xét đường tròn (O)

Góc TBA là góc nội tiếp chắn cung AT của đường tròn (O)

Tài liệu VietJack

Góc ATM là góc tạo bởi tiếp tuyến TM và dây cung AT chắn cung nhỏ AT

Tài liệu VietJack

Từ (1) và (2) ta suy ra: TBA^=ATM^

Xét tam giác BMT và tam giác TMA có:

Góc M chung

TBM^=ATM^

Do đó, tam giác BMT đồng dạng với tam giác TMA (góc – góc)

Tài liệu VietJack

Bài tập 35 trang 80 SGK Toán lớp 9 Tập 2Trên bờ biển có một ngọn hải đăng cao 40m. Với khoảng cách bao nhiêu kilomet thì người quan sát trên tàu bắt đầu trong thấy ngọn đèn này, biết rằng mắt người quan sát ở độ cao 10m so với mực nước biển và bán kính Trái Đất gần bằng 6400 km (h.30) ?

Hướng dẫn: Áp dụng kết quả của bài tập 34.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Đỉnh ngọn hải đăng là điểm M, vị trí mà người quan sát trên tàu là điểm M’.

O là tâm trái đất, M’A’ là khoảng cách từ người quan sát trên tàu tới mặt nước biển

MA=10m=,01km

MA là độ cao của ngọn hải đăng

MA=40m=,04km

MT là tiếp tuyến của đường tròn (O), MAB là cát tuyến của (O), theo kết quả bài 34 ta có:

MT2=MA.MB

Mặt khác, ta có:

Tài liệu VietJack

Ta lại có: M’T là tiếp tuyến của đường tròn (O), M’A’B’ là cát tuyến của (O), theo kết quả bài 34 ta có:

MT2=MA.MB

Mà:

Tài liệu VietJack

Do đó, MM=MT+MT23+1134 (km).

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *