Tìm hiểu Giải Hóa học 9 Bài 45: Axit axetic

Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Hóa học lớp 9 Bài 45: Axit axetic chính xác, chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Axit axetic lớp 9.

Giải bài tập Hóa học lớp 9 Bài 2: Axit axetic

Câu hỏi và bài tập ( trang 143 SGK Hóa học 9)

Bài 1 trang 143 SGK Hóa học 9: Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống

a) Axit axetic là chất…, không màu, vị…., tan….trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế …..

c) Giấm ăn là dung dịch….. từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách …… butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.

Lời giải:

a) Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, chất dẻo và tơ nhân tạo

c) Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.

Bài 2 trang 143 SGK Hóa học 9: Trong các chất sau đây

Chất nào tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết phương trình hóa học

Lời giải:

Chất tác dụng với Na là a, b, c , d

     2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

     2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

     2CH3CH2CH2OH + 2Na → 2CH3CH2CH2ONa + H2

     2CH3CH2COOH + 2Na → 2CH3CH2COONa + H2

Chất tác dụng với NaOH là b, d

     CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

     CH3CH2COOH + NaOH → CH3CH2COONa + H2O

Chất tác dụng với Mg là b, d

     2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

     2CH3CH2COOH + Mg → (CH3CH2COO)2Mg + H2

Chất tác dụng với CaO là b, d

     2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

     2CH3CH2COOH + CaO → (CH3CH2COO)2Ca + H2O

Bài 3 trang 143 SGK Hóa học 9: Axit axetic có tính axit vì trong phân tử 

A. có 2 nguyên tử.

B. có nhóm -OH.

C. có nhóm -OH và =C=O.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Điều Kiện Để Hàm Số Có 2 Cực Trị, Cực Trị Của Hàm Số Là Gì

D. có nhóm -OH kết hợp với nhóm =C=O tạo thành nhóm -COOH.

Lời giải:

Câu D đúng vì trong phân tử axit axetic có nhóm -COOH.

Đáp án D

Bài 4 trang 143 SGK Hóa học 9: Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit ? Giải thích.

Phương pháp giải:

Chất mà trong phân tử có nhóm -COOH mang tính axit.

Lời giải:

Chất a) có tính axit vì trong phân tử có nhóm -COOH.

Bài 5 trang 143 SGK Hóa học 9: Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây : ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe ?

Viết các phương trình phản ứng hóa học (nếu có).

phương pháp giải:

Axit axetic là một axit, mang đầy đủ tính chất hóa học của một axit thông thường.

Lời giải:

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất : ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

PTHH:

2CH3COOH  +  ZnO  -> (CH3COO)2Zn  + H2O

CH3COOH  +  KOH  ->  CH3COOK  +  H2O

2CH3COOH  +  Na2CO3  ->  2CH3COONa  + CO2  + H2O

2CH3COOH  + Fe  ->  (CH3COO)2Fe  +  H2

Bài 6 trang 143 SGK Hóa học 9: Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :

a) natri axetat và axit sunfuric.

b) rượu etylic.

Lời giải :

a) 2CH3COONa  +  H2SO4 đ  -> 2CH3COOH  +  Na2SO4

b) CH3 – CH2OH  +  O2 men CH3COOH  +  H2O

Bài 7 trang 143 SGK Hóa học 9: Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3.

a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Phương pháp giải:

– Viết PTHH

– Tính toán theo PTHH

Lời giải:

nCH3COOH = 60 : 60 = 1 mol; nC2H5OH = 100 : 46 ≈ 2,17 mol.

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

CH3COOH  +  C2H5OH toH2SO4dac CH3-COO-CH2-CH3  + H2O.

                                                           (etylaxetat)

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cos B = 0,8, hãy tính các tỉ số lượng giác của góc C

Phản ứng này gọi là phản ứng este hóa.

b) Theo phương trình phản ứng, vì lượng C2H5OH dư nên lượng CH3-COO-CH2-CH3 theo lí thuyết phải tính theo lượng CH3COOH. Theo phản ứng số mol của CH3COOH là 1 mol.

Khối lượng CH3-COO-CH2-CH3 thu được theo lí thuyết: 1.88 = 88 gam.

Thực tế chỉ thu được 55 gam.

Vậy hiệu suất của phản ứng là : H% = 5588.100% = 62,5%

Bài 8 trang 143 SGK Hóa học 9: Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dich NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Phương pháp giải :

– Viết PTHH: CH3COOH  +  NaOH  ->CH3COONa  + H2O

– Gọi khối lượng dung dịch CH3COOH và NaOH lần lượt là m và m’ gam.

Tính được số mol CH3COOH và NaOH theo a, m, m’. 

+ Từ nồng độ muối ta tìm được mối liên hệ giữa m và m’ (2)

+ Từ (1) và (2) ta tìm được giá trị a.

Lời giải :

Ta có phương trình phản ứng :

CH3COOH  +  NaOH  ->CH3COONa  + H2O

Gọi khối lượng dung dịch CH3COOH và NaOH lần lượt là m và m’ gam.

Ta có : nCH3COOH=m.a100.60 (mol) ; nNaOH=m.10100.40=m400 (mol).

Theo phản ứng : nCH3COOH=nNaOH=nCH3COONa.

Suy ra : m.a6000=m400  => a = mm.15   (1)

Từ nồng độ muối, ta có : 

            m400.82m+m=10,25100

Giải ra ta được m = m’.

Thay vào (1) ta tính được a = 15. Vậy dung dịch CH3COOH có nồng độ a = 15%.

1.Tính chất vật lí Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước….

 

Axit axetic có công thức phân tử: C2H4O2.

Phân tử khối: 60.

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

– Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Giải Vật lí 9 Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

– Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

– Axit axetic có công thức cấu tạo:

– Trong phân tử axit axetic có nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính axit

+ Làm đổi màu quỳ tím sang màu đỏ.

+ Tác dụng với bazơ  : 

 CH3COOH  +  NaOH    H2O  +      CH3COONa (Natri axetat)

+ Tác dụng với oxit bazơ:

2CH3COOH  +  CaO    H2O  +  (CH3COO)2Ca + H2O.

+ Tác dụng với kim loại (trước H) giải phóng H2:

 2CH3COOH  +  2Na  – >   2CH3COONa  +  H2

+ Tác dụng với muối của axit yếu hơn:   

2CH3COOH + CaCO3  ->  (CH3COO)2Ca  +  CO +  H2O.

2. Tác dụng với rượu etylic tạo ra: este và nước

 

Hình 1: Minh họa thí nghiệm axit axetic tác dụng với rượu etylic.

PTHH : 

 

 

=> Este thu được là etylaxetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

3. Phản ứng cháy

– Axit axetic cháy trong oxi tạo sản phẩm gồm CO2 và H2O

CH3COOH+2O2to2CO2+2H2O

IV. ỨNG DỤNG

– Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo…

 

V. ĐIỀU CHẾ

Axit axetic được điều chế theo các phản ứng sau:

– Trong công nghiệp, đi từ butan C4H10:

 2C4H10   +   5O2   xt,to   4CH3COOH   +  2H2O

– Sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

 CH3CH2OH  + O2 men   CH3COOH  +  2H2O.

Chú ý: Những hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –COOH có công thức chung là CnH2n+1COOH gọi là axit cacboxylic no, đơn chức, có tính chất tương tự axit axetic.

 

Sơ đồ tư duy: Axit axetic

 

 

 

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *