Tìm hiểu Đơn Vị Của Hệ Số Ma Sát Trượt Là Gì? Vật Lý Phổ Thông Viết Công Thức Của Lực Ma Sát Trượt

– Hệ số ma sát trượt là hệ số tỉ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực.

Bạn đang xem: Đơn vị của hệ số ma sát trượt là

– Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.

– Nó không có đơn vị và được dùng để tính độ lớn của lực ma sát trượt.

Đơn vị tính: không có

Định nghĩa và tính chất:

– Lực ma sát trượt là lực ma sát xuất hiện khi vật này trượt trên bề mặt vật kia.

– Lực ma sát trượt luôn cùng phương và ngược chiều với vận tốc tương đối giữa hai vật.

– Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.

– Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.

Chú thích:

μt: là hệ số ma sát trượt.

N:là áp lực của vật lên mặt phẳng(N).

Fmsn: lực ma sát trượt(N).

*

Lực ma sát trượt là lực xuất hiện khi vật này trượt trên bề mặt vật khác.

*

Tượng phật tại chùa Tràng An Bái Đính bị mòn do quá nhiều người mê tín sờ vào

*

Không chỉ sờ, nhiều còn ngồi mân mê xoa đầu rùa; hậu quả là đa phần đầu rùa bị mòn

Công thức xác định lực ma sát trượt là gì ?

Công thức tính độ giảm biên độ của dao động tắt dần – vật lý 12

∆A

Vật lý 12.Công thức tính độ giảm biên độ của dao động tắt dần. Hướng dẫn chi tiết.

– Độ giảm biên độ sau một dao động:

*

∆A=4FCmω2=4FCk

với FC là lực cản

Nếu FC là lực ma sát thì∆A=4μtNk

Nếu vật chuyển động theo phương ngang:∆A=4×0=4μtmgk

Công thức tính độ giảm biên độ của dao động tắt dần là gì ?

Công thức tính số dao động, thời gian dừng của dao động tắt đần – vật lý 12

N”,t

Vật lý 12.Công thức tính số dao động , thời gian dừng của dao động tắt đần. Hướng dẫn chi tiết.

– Số dao động thực hiện được: :

N”=Ax0=kA4FC

Nếu là lực ma sát :N”=kA4μtN

Thời gian đến lúc dừng:t=N”T ,với T là chu kì dao độngs

Công thức tính số dao động, thời gian dừng của dao động tắt đần là gì ?

Công thức tính vận tốc của vật khi vật đi được quãng đường S – vật lý 12

v

Vật lý 12.Công thức tính vận tốc của vật khi vật đi được quãng đường S. Hướng dẫn chi tiết.

Chứng minh :

W=Wđ+Wt+AFms⇔12mv2=12kA2-12kx2-Fms.S⇒v=kA2-x2-2FmsSm

Với v: vận tốc của vậtm/s

A: Biên độ của dao độngm

x: Li độ của vậtm

Fms: Lực ma sátN

S: Quãng đường vật đã đim

m : Khối lượng của vậtkg

Công thức tính vận tốc của vật khi vật đi được quãng đường S là gì ?

Công thức tính vận tốc qua vị trí cân bằng của dao động tắc dần – vật lý 12

vn0

Vật lý 12.Công thức tính vận tốc qua vị trí cân bằng của dao động tắc dần. Hướng dẫn chi tiết.

Công thức

vn0=ωA-2n-1×02-x20

Vớix0=μmgk độ giảm biên độ 14 chu kì , n số lần qua VTCB

Vận tốc cực đại qua VTCB lần đầu:

vmax=ωA-x0

Công thức tính vận tốc qua vị trí cân bằng của dao động tắc dần là gì ?

Công của lực ma sát trượt trên mặt phẳng

AFms=Fms.s.cos180°=-μP.s

Vật lý 10.Công của lực ma sát trên mặt phẳng. Hướng dẫn chi tiết.

*

N=PFms=μN

Công của lực ma sát trượt trên mặt phẳng là gì ?

Công của lực ma sát trên mặt nghiêng hoặc lực tác dụng lệch góc

Mặt nghiêngα

AFms=-Fms.s=-μmgscosα=-μP.h2-h1.cosα.sinα

Lực tác dụng lệchβ

AFms=-Fms.s=-μP±Fsinβ.s

Vật lý 10.Công của lực ma sát trên mặt nghiêng hoặc lực tác dụng lệch góc.. Hướng dẫn chi tiết.

*
*

TH1 Khi vật chuyển động trên mặt nghiêng :

N=Py=Pcosα⇒AFms=-Fms.s=-μ.P.s.cosα

TH2 Khi vật chịu lực F tác dụng và lệch góc β hướng lên so với phương chuyển động

N=P-Fsinβ

⇒AFms=-μ.P-Fsinβ.s

TH3 Khi vật chịu lực F tác dụng và lệch gócβ hướng xuống so với phương chuyển động

N=P+Fsinβ⇒AFms=-μP+Fsinβ

Đối với bài toán vừa trên mặt nghiêng và lực lệch góc

N=Pcosα±Fsinβ

⇒AFms=-μN

Công của lực ma sát trên mặt nghiêng hoặc lực tác dụng lệch góc là gì ?

Bài toán có lực kéo của động cơ (chuyển động đều)

Pk=AFkt=Fk.v.cosβ ,s=vtFk=Pμcosα±sinαcosβ+μsinβ ; N=Pcosα-Fksinα

Vật lý 10.Bài toán có lực kéo của động cơ (chuyển động đều).. Hướng dẫn chi tiết.

Xét vật chuyển động chịu các lựcF→k,N→,P→,F→ms chuyển động trên mặt phẳng nghiêng vớiα là góc của mặt phẳng nghiêng ,β là góc hợp bởi hướng của lực so với phương chuyển động.

Xem thêm: Def In A Way Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases, In A Way, Có Nghĩa Là Gì

Theo định luật II Newton :F→k+N→+P→+F→ms=0→

s=vt

Vật chuyển động đều nên công suất tức thời bằng công suất trung bình

PFK=AFkt=Fk.vcosβ

TH1 Vật đi xuống mặt phẳng nghiêng :

Chiếu lên phương chuyển động :

Fk.cosβ=Fms-Psinα⇒Fk=Fms-Psinαcosβ⇒Fk=Pμcosα-sinαμsinβ+cosβ

Chiếu lên phương Oy:N=Pcosα-Fksinβ⇒Fms=μN

TH2 Vật đi lên mặt phẳng nghiêng

Chiếu lên phương chuyển động:

Fkcosβ=Fms+Psinα⇒Fk=Fms+Psinαcosβ⇒Fk=Pμcosα+sinαμsinβ+cosβ

Chiếu lên phương Oy :N=Pcosα-Fksinβ⇒Fms=μN

TH3 Vật đi trên mặt phẳng ngang

α=0⇒Fk=P-Fksinβcosβ⇒Fk=Pμμsinβ+cosβFms=μP-Fksinβ

Khi lựcFk có hướng lệch xuống ta thaysinβ bằng-sinβ

Bài toán có lực kéo của động cơ (chuyển động đều) là gì ?

Xét vật chịu tác dụng bới các lựcF→k,N→,P→,F→ms vớiα là góc của mặt phẳng nghiêng ,β là góc hợp của lực với phương chuyển động.

Theo định luật II Newton :F→k+N→+P→+F→ms=ma→

s=v0t+12at2

Pk=AFkt=Fk.s.cosβt (công suất trung bình)

Ptt=Fk.v.cosβ (công suất tức thời)

TH1 Vật đi xuống mặt nghiêng :

Chiếu lên phương chuyển động :

Fk.cosβ=ma+Fms-Psinα⇒Fk=ma+Fms-Psinαcosβ⇒Fk=ma+gμcosα-sinαμsinβ+cosβ

Chiếu lên phương Oy:N=Pcosα-Fksinβ⇒Fms=μN

TH2 Vật đi lên mặt nghiêng :

Chiếu lên phương chuyển động:

Fkcosβ=ma+Fms+Psinα⇒Fk=ma+Fms+Psinαcosβ⇒Fk=ma+gμcosα+sinαcosβ+μsinβ

Chiếu lên phương Oy : N=Pcosα-Fksinβ⇒Fms=μN

TH3 Vật đi theo phương ngang

α=0⇒Fk=ma+μgcosβ+μsinβFms=μP-Fsinβ

Khi lực F hướng xuống so với phương chuyển động một gócβ ta thaysinβ bằng-sinβ

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Các Trường Đh Ở Đà Nẵng Tốt Nhất Hiện Nay, Danh Sách 11+ Các Trường Đại Học

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *