Tìm hiểu Các Dạng Bài Tập Chuyển Đọng Tròn Đều Lớp 10 : Chuyển Động Tròn Đều

Các dạng bài tập Chuyển động tròn đều chọn lọc, có đáp án

Với Các dạng bài tập Chuyển động tròn đều chọn lọc, có đáp án Vật Lí lớp 10 tổng hợp các dạng bài tập, 50 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Chuyển động tròn đều từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Vật Lí lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đọng tròn đều lớp 10

*

xác định tốc độ trung bình, tốc độ dài, tốc độ góc trong chuyển động tròn

A. Phương pháp & Ví dụ

Áp dụng các công thức sau:

– Công thức chu kì :

*

– Công thức tần số:

*

– Công thức gia tốc hướng tâm:

*

– Công thức liên hệ giữa tốc độ dài, tốc độ góc: v = r.ω

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một điểm nằm trên vành ngoài của lốp xe máy cách trục bánh xe 30cm. Bánh xe quay đều với tốc độ 8 vòng/s. Số vòng bánh xe quay để số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe sẽ nhảy 1 số ứng với 1km và thời gian quay hết số vòng ấy là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

S = N.2πr = 1000 ⇒ N = 531 vòng

Thời gian quay hết số vòng đó là chu kì:

*

Hướng dẫn:

v = 2,21 km/h = 0,61 m/s, r = R + h = 30389 km = 30389000 m

*

Bài 3: Một đĩa đồng chất có dạng hình tròn có R = 30 cm đang quay tròn đều quanh trục của nó. Biết thời gian quay hết 1 vòng là 2s. Tính tốc độ dài, tốc độ góc của 2 điểm A, B nằm trên cùng 1 đường kính của đĩa. Biết điểm A nằm trên vành đĩa, điểm B nằm trên trung điểm giữa tâm O của vòng tròn và vành đĩa.

Hướng dẫn:

Ta có: RA = 30 cm ⇒ RB = 15 cm

Tốc độ góc:

*

Tốc độ dài của mỗi vật: vA = rA.ω = 0,94 m/s; vB = rB .ω = 0,47 m/s

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Giải Hóa học 9 Bài 27: Cacbon

Bài 4: Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300 vòng/ phút.

a. Tính tốc độ góc, chu kì.

b. Tính tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10 cm, lấy g = 10 m/s2.

Hướng dẫn:

f = 300 vòng/phút = 5 vòng/s

a. Tốc độ góc và chu kì của vật lần lượt là:

ω = 2π.f = 10π rad/s

*

b. Tốc độ góc là v = r. ω = 3,14 m/s

Gia tốc hướng tâm:

*

Bài 5: Trong 1 máy gia tốc e chuyển động trên quỹ đạo tròn có R = 1 m. Thời gian e quay hết 5 vòng là 5.10-7 s. Hãy tính tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của e.

Hướng dẫn:

*

suy ra tốc độ góc của vật là

*

rad/s

Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của vật lần lượt là:

v = r. ω = 2π.107 m/s

*

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Chuyển động nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

A.Chuyển động của mắt xích xe đạp khi xe chạy

B.Chuyển động của đầu cánh quạt trần khi quay ổn định

C.Chuyển động của đầu cánh quạt trần khi vừa bật

D.Chuyển động của con lắc đồng hồ

Lời giải:

Chọn B

Câu 2: Chọn phát biểu sai: chuyển động tròn đều có

A.Quỹ đạo là một đường tròn

B.Tốc độ góc không đổi

C.Tốc độ dài không đổi

D.Vectơ gia tốc không đổi

Lời giải:

Chọn D

Câu 3: Số vòng quay của một chu kì gọi là tần số quay

A.Tần số quay tỉ lệ nghịch với chu kì quay

B.Chu kì quay càng nhỏ thì tốc độ góc càng lớn

C.Số vòng quay trong một chu kì gọi là tần số quay

D.Chất điểm chuyển động tròn đều quay một vòng mất thời gian là một chu kì

Lời giải:

Chọn C

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Top 16 Tia Rơnghen Và Tia Tử Ngoại Không Có Chung Tính Chất Chung:

Câu 4: Khi một vật chuyển động tròn đều thì câu nào sau đây là sai?

A.Góc quay càng lớn thì tốc độ góc càng lớn

B.Chu kì quay càng nhỏ thì tốc độ góc càng lớn

C.Tần số quay càng lớn hì chu kì quay càng nhỏ

D.Tần số quay càng lớn thì tốc độ góc càng lớn

Lời giải:

Chọn A

Câu 5: Xét một chất điểm chuyển động tròn đều. Chu kí của chất điểm thay đổi như thế nào nếu tăng tốc độ dài lên 2 lần và giảm bán kính quỹ đạo đi 2 lần?

A.Tăng 4 lần

B.Giảm 4 lần

C.Tăng 2 lần

D.Giảm 2 lần

Lời giải:

Chọn C

*

Câu 6: Tốc độ dài của một chất điểm của một chuyển động tròn đều sẽ thay đổi như thế nào nếu đông thời tăng tần số và bán kính quỹ đạo lên 2 lần?

A.Tăng 4 lần

B.Giảm 4 lần

C.Tăng 2 lần

D.Giảm 2 lần

Lời giải:

Chọn A

Câu 7: Chọn phát biểu đúng :

A.Trong chuyển động tròn đều phương của vecto vận tốc trùng với bán kính quỹ đạo tại mọi điểm

B.Trong chuyển động tròn đều phương của vecto vận tốc tức thời vuông góc với bán kính quỹ đạo tại điểm đó

C.Vecto vận tốc tức thời của chuyển động tròn đều là vecto bằng đơn vị vì có độ lớn không đổi

D.Gia tốc trong chuyển động tròn đều là đại lương vô hướng và có giá trị không đổi

Lời giải:

Chọn B

Câu 8: Tốc độ góc của kim giây là :

A. π/60 rad/s

B. π/40 rad/s

C. π/30 rad/s

D. π/20 rad/s

Lời giải:

Chọn C

Câu 9: Chu kì của chất điểm là:

A.0.1s

B.0.3s

C.0.4s

D.0.2s

Lời giải:

Tốc độ góc: ω = 2 π f = 10 π rad/s

Chu kì:

Tốc độ dài: v = r. ω = 4,71 m/s

Câu 10: Tốc độ dài của chất điểm là:

A.4.71 m/s

B.3.98 m/s

C.6.67 m/s

D.5.38 m/s

Lời giải:

Tốc độ góc: ω = 2 π f = 10 π rad/s

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Tìm x và y trong mỗi hình sau

Chu kì:

Tốc độ dài: v = r. ω = 4,71 m/s

Câu 11: Tần số góc của chất điểm là:

A.10π rad/s

B.20π rad/s

C.30π rad/s

D.15π rad/s

Lời giải:

Tốc độ góc: ω = 2 π f = 10 π rad/s

Chu kì:

Tốc độ dài: v = r. ω = 4,71 m/s

Câu 12: Một bánh xe đạp có đường kính là 20cm, khi chuyển động có vận tốc góc là 12,56 rad/s. Vận tốc dài của một điểm trên vành bánh xe là bao nhiêu?

A.6,489 m/s

B.4,186 m/s

C.2,512 m/s

D.1,256 m/s

Lời giải:

Chọn D.

Xem thêm: Cảnh Bình Minh Trên Núi Cao Và Trên Biển, Ngắm Bình Minh Cực Đẹp Từ Đỉnh Núi Bà Đen

*

Câu 13: Một vệ tinh quay quanh Trái Đất tại độ cao 200 km so với mặt đất. Ở độ cao đó g = 9,2 m/s2 . Hỏi tốc độ dài của vệ tinh là bao nhiêu? Biết bán kính Trái Đất là 6389 km.

A.2645,6 m/s

B.7785,8 m/s

C.5873,9 m/s

D.6692,3 m/s

Lời giải:

Ta có:

*

Suy ra tốc độ dài của vệ tinh v = 7785,8 m/s

Chọn B

Xe đạp của 1 vận động viên chuyển động thẳng đều với v = 36 km/h. Biết bán kính của lốp bánh xe đạp là 32,5cm. Dựa vào đề bài trên trả lời câu hỏi 14 – 15 sau đây:

Câu 14: Tốc độ góc tại một điểm trên lốp bánh xe là:

A.30 rad/s

B.30.77 rad/s

C.60 rad/s

D.60.77 rad/s

Lời giải:

Vận tốc xe đạp cũng là tốc độ dài của một điểm trên lốp xe: v = 36 km/h = 10 m/s

Tốc độ góc:

Gia tốc hướng tâm:

Câu 15: Gia tốc hướng tâm tại một điểm trên lốp bánh xe là:

A.207.7 m/s2

B.407.7 m/s2

C.507.7 m/s2

D.307.7 m/s2

Lời giải:

Vận tốc xe đạp cũng là tốc độ dài của một điểm trên lốp xe: v = 36 km/h = 10 m/s

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *