Tìm hiểu 3X2 + 2X, Solution, Giải Phương Trình: 3X2

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin học Công nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

*

*

*

3×2-2x-1=0 3×2-3x+x-1=0 3x(x-1) +(x-1)=0 (x-1)(3x+1)=0 x=1 hoặc x=-1/3

Vậy, tập nghiệm của pt đã cho là: s=(1;-1/3)

 

*

3×2-2x-1=0

3×2-3x+x-1=0

3x(x-1) +(x-1)=0

(x-1)(3x+1)=0

x=1 hoặc x=-1/3

Vậy, tập nghiệm của pt đã cho là: S=(1;-1/3)

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích :

3×2 + 2x – 1 = 0

x2 – 5x + 6 = 0

3×2 + 7x + 2 = 0

x2 – 4x + 1 = 0

2×2 – 6x + 1 = 0

3×2 + 4x – 4 = 0

3×2+ 2x – 1 = 0

=> 3×2+ 3x – x – 1 = 0

=> 3x(x + 1) – (x + 1) = 0

=> (3x – 1)(x + 1) = 0

=>\(\orbr{\begin{cases}3x-1=0\\x+1=0\end{cases}}\)

=>\(\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\x=-1\end{cases}}\)

x2- 5x + 6 = 0

=> x2- 2x – 3x + 6 = 0

=> x(x – 2) – 3(x – 2) = 0

=> (x – 3)(x – 2) = 0

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x (cm) thì cạnh AB = căn (25

=>\(\orbr{\begin{cases}x-3=0\\x-2=0\end{cases}}\)

=>\(\orbr{\begin{cases}x=3\\x=2\end{cases}}\)

3×2+ 7x + 2 = 0

=> 3×2+ 6x + x + 2 = 0

=> 3x(x + 2) + (x + 2) = 0

=> (3x + 1)(x + 2) = 0

=>\(\orbr{\begin{cases}3x+1=0\\x+2=0\end{cases}}\)

=>\(\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{3}\\x=-2\end{cases}}\)

Đúng(0)
Vy Thị Hoàng Lan ( Toán Học )

1,\(3x^2+2x-1=0\Leftrightarrow3x^2+3x-x-1=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x+1\right)-\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(3x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\3x-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=\frac{1}{3}\end{cases}}}\)

2,\(x^2-5x+6=0\Leftrightarrow x^2-2x-3x+6=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-2\right)-3\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x-3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=3\end{cases}}}\)

3,\(3x^2+7x+2=0\Leftrightarrow3x^2+6x+x+2=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x+2\right)+\left(x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)\left(3x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\3x+1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=-\frac{1}{3}\end{cases}}}\)

Đúng(0)

Giải các phương trình sau:

a)2x+12−2x−1=2;

b)x2−3×2+5×2−3x+6=0;

c)x2−x−1×2−x−2=0.

Bạn đang xem: Giải phương trình: 3×2

#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm
Đúng(0)

Giải các phương trình sau:

a)5−2×2+4x−10=8;

b)x2+2x+3×2+2x+1=3;

c)xx−1×2−x+1−6=0.

#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm
Đúng(0)

Giải các phương trình sau:

a)x−1=3x−5;

b)x+12+1x+3=0;

c)3×2−4x−7=0;

d)7x−12x+1+2x+1×2−1=0.

#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm
Đúng(0)

Giải các phương trình sau:2x-1+2x+3×2+x+1=2x-12x+1×3-1

#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm

2x-1+2x+3×2+x+1=2x-12x+1×3-1ĐKXĐ:x≠1⇔2×2+x+1×3-1+2x+3x-1×3-1=2x-12x+1×3-1

⇔ 2(x2+ x + 1) + (2x + 3)(x – 1) = (2x – 1)(2x + 1)

⇔ 2×2+ 2x + 2 + 2×2– 2x + 3x – 3 = 4×2– 1

⇔ 2×2+ 2×2– 4×2+ 2x – 2x + 3x = -1 – 2 + 3

⇔ 3x = 0 ⇔ x = 0 (thỏa mãn)

Vậy phương trình có nghiệm x = 0.

Đúng(0)

Bài 6:Giải các phương trìnhsau:

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)x2–2x + 1 = 0

15) 1 + 3x + 3×2+ x3= 0

#Toán lớp 8
2
Nguyễn Lê Phước Thịnh

4) Ta có:\(\dfrac{2x-5}{5}-\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{2-3x}{2}-x-2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{6\left(2x-5\right)}{30}-\dfrac{10\left(x+3\right)}{30}=\dfrac{15\left(2-3x\right)}{30}-\dfrac{30\left(x+2\right)}{30}\)

\(\Leftrightarrow12x-30-10x-30=30-45x-30x-60\)

\(\Leftrightarrow-22x-60=-75x-30\)

\(\Leftrightarrow-22x+75x=-30+60\)

\(\Leftrightarrow53x=30\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{30}{53}\)

Vậy:\(S=\left\{\dfrac{30}{53}\right\}\)

5) Ta có:\(\dfrac{5x-3}{6}-\dfrac{7x-1}{4}=5\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{2\left(5x-3\right)}{12}-\dfrac{3\left(7x-1\right)}{12}=\dfrac{60}{12}\)

\(\Leftrightarrow10x-6-21x+3=60\)

\(\Leftrightarrow-11x-3=60\)

\(\Leftrightarrow-11x=63\)

\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{63}{11}\)

Vậy:\(S=\left\{-\dfrac{63}{11}\right\}\)

Đúng(1)
Yeutoanhoc

`9,x^3+x^2-2=0`

`x^3-x^2+2x^2-2=0`

`x^2(x-1)+2(x-1)(x+1)=0`

`(x-1)(x^2+2x+2)=0`

`x=1`

`14,x^2-2x+1=0`

`(x-1)^2=0`

`x-1=0`

`x=1`

`15,x^3+3x^2+3x+1=0`

`(x+1)^3=0`

`x+1=0`

`x=-1`

Đúng(2)

Bài 6: Giải các phương trìnhsau:

1)

*

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)x2– 2x + 1 = 0

15) 1 + 3x + 3×2+ x3= 0

#Toán lớp 8
2
Nguyễn Lê Phước Thịnh

Bài 6:

1) Ta có:\(2x\left(x-5\right)-\left(x+3\right)^2=3x-x\left(5-x\right)\)

\(\Leftrightarrow2x^2-10x-\left(x^2+6x+9\right)=3x-5x+x^2\)

\(\Leftrightarrow2x^2-10x-x^2-6x-9-3x+5x-x^2=0\)

\(\Leftrightarrow-14x-9=0\)

\(\Leftrightarrow-14x=9\)

\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{9}{14}\)

Vậy:\(S=\left\{-\dfrac{9}{14}\right\}\)

Đúng(5)
Yeutoanhoc

`1)2x(x-5)-(x+3)^2=3x-x(5-x)`

`2x^2-10x-x^2-6x-9=3x-5x+x^2`

`x^2-16x-9=x^2-2x`

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Vở bài tập Sinh học lớp 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

`14x=-9`

`x=-9/14`

Đúng(3)

Giải các phương trình sau:

a)(x–1)(x2+x+1)–2x=x(x–1)(x+1)b)x2–3x–4=0

c) 1x-5-3×2-6x+5=5x-1

d) 2x-1-3x2x3-1=xx2+x+1

#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm

a) (x – 1)(x2+ x + 1) – 2x = x(x – 1)(x + 1)

⇔ x3– 1 – 2x = x(x2– 1)

⇔ x2– 1 – 2x = x3– x

⇔ -2x + x = 1 ⇔ – x = 1 ⇔ x = -1

Tập nghiệm của phương trình: S = { -1}

b) x2– 3x – 4 = 0

⇔ x2– 4x + x – 4 = 0 ⇔ x(x – 4) + (x – 4) = 0

⇔ (x – 4)(x + 1) = 0 ⇔ x – 4 = 0 hoặc x + 1 = 0

⇔ x = 4 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình: S = {4; -1}

c) ĐKXĐ : x – 1 ≠ 0 và x2+ x + 1 ≠ 0 (khi đó : x3– 1 = (x – 1)(x2+ x + 1) ≠ 0)

⇔ x ≠ 1

*

Quy đồng mẫu thức hai vế:

*

Khử mẫu, ta được: 2×2+ 2x + 2 – 3×2= x2– x

⇔ -2×2+ 3x + 2 = 0 ⇔ 2×2– 3x – 2 = 0

⇔ 2×2– 4x + x – 2 = 0 ⇔ 2x(x – 2) + (x – 2) = 0

⇔ (x – 2)(2x + 1) = 0 ⇔ x – 2 = 0 hoặc 2x + 1 = 0

⇔ x = 2 hoặc x = -1/2(thỏa mãn ĐKXĐ)

Tập nghiệm của phương trình : S = {2 ; -1/2}

d) ĐKXĐ : x – 5 ≠ 0 và x – 1 ≠ 0 (khi đó : x2– 6x + 5 = (x – 5)(x – 1) ≠ 0)

Quy đồng mẫu thức hai vế :

*
*

Khử mẫu, ta được : x – 1 – 3 = 5x – 25 ⇔ -4x = -21

⇔ x = 21/4 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Tập nghiệm của phương trình : S = {21/4}

Đúng(0)
+2+3+−+3+x+;+ + b)+2+x+−+2+2+−+4+x+2+−+5+x…” class=”usogorsk.com-text-link”>

Giải các bất phương trình sau:

a)x−1>23−3x; b)2x−22−4×2−5x+3≤0;

c)25−x−22 d)xx+1+2xx+3

#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm
Đúng(0)

Câu 1.

Xem thêm: Tuổi Thân Là Con Gì ? Người Tuổi Thân Sinh Năm Bao Nhiêu? Thân Là Con Gì, Mệnh Gì

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Tỉ Lệ Thức Trong Tam Giác Đồng Dạng Toán 8, Lý Thuyết: Định Lí Ta

A. 3×2 + 2x = 0 B. 5x – 2y = 0 C. x + 1 = 0 D. x2 = 0

#Toán lớp 8
3
NGUYỄN♥️LINH.._.

hình như là D

Đúng(0)
Vô danh

C

Đúng(1)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến

usogorsk.com
usogorsk.com)
Design by
usogorsk.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng

Related Posts

Tìm hiểu Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hành Máy Tính Dell Tại Tp, Chính Sách Bảo Hành Của Dell Tại Việt Nam

Bạn Đang Tìm Các Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Laptop – Smartphone – Tablet – Storage Khác? Chọn Hãng Cần Tìm Tại Đây: STT ĐỊA CHỈ…

Tìm hiểu Các loại hợp chất vô cơ có đáp án 2023 – Hóa học lớp 9

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 9: Luyện tập chương 1: Các…

Tìm hiểu Bộ Đề Thi Thử Toán Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 Toán 12 có lời giải chi tiết từng câu. Đề thi do Thầy Nguyễn Chín Em biên soạn. Nội…

Tìm hiểu Cách Làm X – Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

Toán cấp 1 hướng dẫn các em cách giải một số dạng toán tìm X cơ bản và nâng cao để tìm số trừ, số bị trừ,…

Tìm hiểu Phân Tích Nội Dung Tập Thơ Từ Ấy ” Là Gì, Bài Thơ Từ ẤY (Tố HữU)

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức tác phẩm Từ ấy Ngữ văn lớp 11, bài học tác giả – tác phẩm Từ ấy…

Tìm hiểu How Does The Reaction Of Hcl And Kmno4 Proceed? Mno4 + Hcl = Mncl2 + Cl2 + H2O

I don”t get how does this reaction of hydrochloric acid and potassium permanganate proceeds: $$\ce{HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O}$$ What I…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *