Ban quản lý SEQAP Trung Ương
Địa chỉ:
Tầng 3 - Số 26B Vân Hồ II, Lê Đại Hành
Hai Bà Trưng
Hà nội
Việt nam

Điện thoại: 043-9747926
 Fax: 043-9747575
http://seqap.edu.vn

 


Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Địa chỉ: 26B Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.39747926
Email: seqap@moet.edu.vn
Website: seqap.edu.vn